close
loading

 

 

STUDIO PRODUKCJI DŹWIĘKOWYCH

TELEFON: 503 300 013

 

REGULAMIN


Regulamin realizacji nagrań

Podstawą do rozpoczęcia realizacji nagrań jest:
1. Uzgodnienie ceny, przesłanie formularza zlecenia na adres: studio@seevoice.pl
- lub podpisanie umowy o współpracy.

2. Terminy realizacji nagrań ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.

3. Tekst nagrania należy przesłać w pliku tekstowym w załączniku poczty elektronicznej. Tekst powinien również zawierać informacje
o wymowie fonetycznej słów obcojęzycznych, skrótów oraz wyrazów charakterystycznych.

4. Zrealizowany materiał przesyłany jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w pliku wav  44,1KHz 16bit lub skompresowany do formatu mp3
(stereo - mp3 320kb). Zmiana dźwięków na inne formaty oraz podział na pliki jest możliwy po dodatkowych ustaleniach.

5. Ceny odnoszą się do ilości stron. Przez 1 stronę rozumie się stronę A4, 1800 znaków bez spacji (czcionka 15, Times New Roman).
Ceny nagrań dłuższych i niestandardowych ustalane są indywidualnie.

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w terminie 2 dni roboczych po przesłaniu.
W tym czasie należy zgłosić ewentualne zastrzeżenia.
Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji.

7. Okres praw do wykorzystania dźwięku/licencja;

Spot, reklama, bb sponsorski - 12 miesięcy (możliwość przedłużenia o kolejne 12miesięcy + 50% kosztów zlecenia)

Jingiel radiowy, oprawa stacji radiowych - 24 miesiące (możliwość przedłużenia o kolejne 24 miesiące + 50% kosztów zlecenia)

Multimedia, film, szkolenie - licencja bezterminowa na wykupione pole eksploatacji/emisji.

Powitania, zapowiedzi telefoniczne, komunikaty IVR - bezterminowo.

Umowa/metryczka stwierdza termin praw do emisji i wykorzystywania dźwięku - termin jest wiążący, po upływie terminu należy przedłużyć licencję lub zaprzestać emisji.

8. Zleceniodawca ma prawo do emisji dźwięku zaraz po jego otrzymaniu (przed zapłatą za produkcję), zobowiązując się jednocześnie do zapłaty w określonym terminie.

9. STUDIO SEE VOICE nie ponosi odpowiedzialności za treść produkcji.

10. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z utratą praw do rozpowszechniania dźwięku.
Emisja dźwięku bez praw do jego wykorzystania może zostać ukarana opłatą w wysokości do 5-krotnej ceny zamawianego dźwięku.

11. Promocja „SPOT ZA FREE” – Promocja trwa od 3 października 2016 do 31 grudnia 2016 r.
W skład spotu wchodzą: Muzyka z biblioteki, lektor * lub **, licencja 1 rok. Kto może otrzymać spot za free?
- Zakupując pakiet reklamowy w STUDIU SEE VOICE wraz z emisją o wartości min. 3000 pln netto w stacji radiowej:
Radio Wrocław, Radio RAM, Eska, VOX FM, Radio GRA, RMF MAXXX, zamawiający otrzyma spot za free z licencją 12 miesięczną.
- Zakupując pakiet reklamowy w STUDIU SEE VOICE wraz z emisją o wartości min. 2000 pln netto w Radiu ELKA, zamawiający otrzyma spot za free z licencją 12 miesięczną.

12. Promocja "3x 50%" (trzy pierwsze produkcje –50% taniej)!
Promocja trwa od 12 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 r.
W skład realizacji wchodzi: muzyka z biblioteki, lektor *, lektor ** lub lektor ***, licencja 1 rok.
Promocja kierowana jest do Agencji Reklamowych.

 

13. Promocja „Dla stałych klientów –20%”.
Promocja trwa od 13 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 r.
W skład realizacji wchodzi: muzyka z biblioteki, lektor *, lektor ** lub lektor ***, licencja 1 rok. Do kogo skierowana jest promocja? Do stałych klientów STUDIA SEE VOICE.

 


REGULAMIN 01-01-2016

 

 youtubeg+youtubemail 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE FIRMY:

 

STUDIO SEE VOICE

54-049 Wrocław

ul. Miłkowska 19

NIP: 895-109-33-18

mail: studio@seevoice.pl

tel.: +48 503 300 013

 

 

 
Copyright © 2004 - 2018 STUDIO SEE VOICE