RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie zwane RODO. W związku z tym informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Państwa danych osobowych jest STUDIO SEE VOICE ul. Miłkowska 19, 54-049 Wrocław NIP: 895-109-33-18, adres poczty elektronicznej: studio@seevoice.pl Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, pisząc na adres email: studio@seevoice.pl albo na adres pocztowy Administratora. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, realizacji i sprzedaży usług, dokonywania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Przetwarzane dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

Polityka prywatności serwisu www.seevoice.pl

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług STUDIA SEE VOICE poprzez Serwis.
2. Administratorem danych zawartych w serwisie jest STUDIO SEE VOICE z siedzibą we Wrocławiu, ul. Miłkowska 19, NIP: 895-109-33-18.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.