close
loading

 

 

STUDIO PRODUKCJI DŹWIĘKOWYCH

TELEFON: 503 300 013

 

REGULAMIN


Regulamin realizacji nagrań

Podstawą do rozpoczęcia realizacji nagrań jest:
1. Uzgodnienie ceny, przesłanie formularza zlecenia na adres: studio@seevoice.pl
- lub podpisanie umowy o współpracy.

2. Terminy realizacji nagrań ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.

3. Tekst nagrania należy przesłać w pliku tekstowym w załączniku poczty elektronicznej. Tekst powinien również zawierać informacje
o wymowie fonetycznej słów obcojęzycznych, skrótów oraz wyrazów charakterystycznych.

4. Zrealizowany materiał przesyłany jest do zleceniodawcy pocztą elektroniczną w pliku wav  44,1KHz 16bit lub skompresowany do formatu mp3
(stereo - mp3 320kb). Zmiana dźwięków na inne formaty oraz podział na pliki jest możliwy po dodatkowych ustaleniach.

5. Ceny odnoszą się do ilości stron. Przez 1 stronę rozumie się stronę A4, 1800 znaków bez spacji (czcionka 15, Times New Roman).
Ceny nagrań dłuższych i niestandardowych ustalane są indywidualnie.

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w terminie 2 dni roboczych po przesłaniu.
W tym czasie należy zgłosić ewentualne zastrzeżenia.
Jeśli w tym terminie nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, jest to równoznaczne z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji.

7. Okres praw do wykorzystania dźwięku jest bezterminowy, jeśli umowa/metryczka stwierdza dokładny termin praw do emisji i wykorzystywania dźwięku - termin jest wiążący.

8. Zleceniodawca ma prawo do emisji dźwięku zaraz po jego otrzymaniu (przed zapłatą za produkcję), zobowiązując się jednocześnie do zapłaty w określonym terminie.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść produkcji.

10. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z utratą praw do rozpowszechniania dźwięku.
Emisja dźwięku bez praw do jego wykorzystania może zostać ukarana opłatą w wysokości do 5-krotnej ceny zamawianego dźwięku.

11. Promocja „SPOT ZA FREE” – Promocja trwa od 3 października 2016 do 31 grudnia 2016 r.
W skład spotu wchodzą: Muzyka z biblioteki, lektor * lub **, licencja 1 rok. Kto może otrzymać spot za free?
- Zakupując pakiet reklamowy w STUDIU SEE VOICE wraz z emisją o wartości min. 3000 pln netto w stacji radiowej:
Radio Wrocław, Radio RAM, Eska, VOX FM, Radio GRA, RMF MAXXX, zamawiający otrzyma spot za free z licencją 12 miesięczną.
- Zakupując pakiet reklamowy w STUDIU SEE VOICE wraz z emisją o wartości min. 2000 pln netto w Radiu ELKA, zamawiający otrzyma spot za free z licencją 12 miesięczną.

12. Promocja "3x 50%" (trzy pierwsze produkcje –50% taniej)!
Promocja trwa od 12 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 r.
W skład realizacji wchodzi: muzyka z biblioteki, lektor *, lektor ** lub lektor ***, licencja 1 rok.
Promocja kierowana jest do Agencji Reklamowych.

 

13. Promocja „Dla stałych klientów –20%”.
Promocja trwa od 13 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 r.
W skład realizacji wchodzi: muzyka z biblioteki, lektor *, lektor ** lub lektor ***, licencja 1 rok. Do kogo skierowana jest promocja? Do stałych klientów studia SEEVOICE.

 


 

 

 g+ youtube mail

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE FIRMY:

 

STUDIO SEE VOICE

al. Karkonoska 8 

53-015 Wrocław

ul. Wiślańska 6/16

54-152 Wrocław

NIP: 895-109-33-18

mail: studio@seevoice.pl

tel.: +48 503 300 013

 

 

 
Copyright © 2004 - 2017 STUDIO SEE VOICE